We investeren via M.R.B.B. en AIF in toekomstgerichte spelers zoals Biotalys, een Gents bedrijf dat biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelt.

Nog duurzamer voedsel via biologische bestrijdingsmiddelen

Gepubliceerd door Boerenbond – 17 januari 2022

Europa legt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen steeds meer aan banden. Toen in 2013 Biotalys werd opgericht, een Gents bedrijf dat biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelt, besloot Boerenbond via M.R.B.B. en AIF in deze toekomstgerichte speler te investeren. Met Evoca, dat normaal gezien in 2025 op de Europese markt komt, ontwikkelde Biotalys een product waarmee onder meer aardbeien- en tomatentelers hun planten kunnen beschermen tegen meeldauw en botrytis. Maar Biotalys heeft nog andere pijlen op zijn boog.

Het Agri Investment Fund (AIF), een fonds binnen de financiële holding M.R.B.B., investeert in interessante ondernemingen. Zoals Biotalys, dat bij de oprichting nog Agrosavfe heette en ontstond in de schoot van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Van daaruit werd een bedrijf opgericht om biologische gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen op basis van proteïnen. Hiervoor werkt het met een technologie die gebruikmaakt van antilichamen van lama’s. Biotalys is het eerste bedrijf dat deze technologie, die zeer succesvol bleek in de farmasector, nu ook gebruikt in de landbouw.

Voordeel voor de sector

“Voor we in een bedrijf investeren, bekijken we dit altijd op twee gebieden, die we beide positief moeten kunnen evalueren”, stelt Patrik Haesen, senior investment manager van AIF. “Vooreerst moet het rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel bieden aan de land- en tuinbouw. De vervanging van traditionele chemische bestrijdingsmiddelen door innovatieve, effectieve en betaalbare biologische middelen is gezien de tijdsgeest heel nuttig voor onze boeren en tuinders. Ten tweede bekijken we of de investering financieel positief is: we wegen het risico van het dossier en de mogelijke financiële opbrengsten tegen elkaar af. We gaan na of er een markt voor de te ontwikkelen producten is, of ze aan een aanvaardbare kostprijs kunnen worden gemaakt … We willen een duurzame meerwaarde creëren voor de sector, maar daarvoor moeten de producten ook commercialiseerbaar zijn, dus economische meerwaarde hebben. Gespreid over de diverse kapitaalrondes van Biotalys investeerden we al voor 6,8 miljoen euro in het bedrijf, goed voor een participatie van 7,19%. Onze opbrengst wordt in principe gerealiseerd door de exit uit het bedrijf.”

Acht producten in de pijplijn

Biotalys – dat 70 medewerkers telt, waarvan 65 op het hoofdkantoor in Gent en vijf in de Verenigde Staten – wil meewerken aan een duurzamere en veiligere voedselvoorziening. “We hebben een eigen technologieplatform dat nieuwe producten ontwikkelt tegen schimmels, schadelijke insecten en bacteriën”, zegt Toon Musschoot, strategic communication manager bij Biotalys. “Onze producten op basis van proteïnen zijn biologisch afbreekbaar, veilig in gebruik door de teler en laten geen chemisch residu achter op het gewas.”

Momenteel heeft het bedrijf acht kandidaat-producten (biofungiciden, -insecticiden en -bactericiden) voor de gangbare land- en tuinbouw in de pijplijn. “Op termijn mikken we ook op de bioteelt. Producten gericht op groenten en fruit, zoals aardbeien, druiven, tomaten en komkommers, zijn het verst gevorderd in het onderzoek”, aldus Toon. “Met Evoca ontwikkelden we een eerste biofungicide, waarmee wijnboeren en aardbeien-, tomaten- en komkommertelers hun planten kunnen beschermen tegen echte meeldauw en botrytis. We hopen het eind dit jaar in de Verenigde Staten, waar we al succesvolle proeven bij gerenommeerde universiteiten en telers uitvoerden, te kunnen lanceren en in 2025 in Europa. Er lopen ook onderzoeken naar producten voor granen en aardappelen. Onlangs kwam er nog een nieuw onderzoeksprogramma bij met de steun van de Bill&Melinda Gates Foundation.”

Samenwerking met Biobest

Om het bereik van zijn producten te vergroten, sloot Biotalys recentelijk een samenwerkingsakkoord op lange termijn met Biobest. Deze wereldleider in glastuinbouw inzake biologische gewasbescherming en bestuiving uit Westerlo krijgt toegang tot vijf biologische oplossingen op basis van proteïnen ontwikkeld met behulp van het technologieplatform van Biotalys. Hierdoor breidt Biobest haar wereldwijde aanbod in bedekte teelten en zachtfruit uit. Het zal ook de exclusieve verdeler van Evoca in de VS worden voor alle gewassen en toepassingen.