Wie zijn wij en wat brengen we bij

Onze missie

AIF wenst via haar investeringen rechtstreeks of onrechtstreeks bij te dragen tot een sterkere en meer duurzame land- en tuinbouw.

Centraal hierbij staan een duurzaam inkomen voor de landbouwer, een degelijke verankering in de regionale keten en uiteindelijk een positieve waardering van het product door de maatschappij.

Onze investeringen hebben een focus binnen de Ag-Tech en Agro-Food domeinen met als doel innovatie in en verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw te stimuleren.

Onze troeven

Vanuit haar opdracht om innovatie te stimuleren, start AIF reeds met investeren in een vroege fase (reeds vanaf start-up) en is zij bereid haar participaties doorheen opeenvolgende kapitaalronden te ondersteunen, totdat de innovaties werkelijk op markt komen.

Als geëngageerde partner met een lange termijn visie, kijkt AIF voornamelijk naar actieve investeringen waarbinnen een bestuursmandaat wordt opgenomen om zo tot een maximale overdracht van kennis, visie en ervaring te komen.

Onze verankering binnen de Boerenbond groep laat ons toe een groot netwerk aan te spreken en professioneel advies te verlenen over de verschillende landbouwsectoren.

Met onze investeringen willen we uiteindelijk de sector verder uitbouwen tot een sterke en duurzame sector: zowel economisch, ecologisch als sociaal.

OnzeTroeven

Positieve impact op landbouw, milieu en maatschappij

Lange termijn investeerder

Sterk landbouwnetwerk

Onze geschiedenis

Sinds de oprichting in 1890 is Boerenbond uitgegroeid tot een solide beroepsorganisatie die de belangen verdedigt van land- en tuinbouwers en hen begeleidt, zodat ze veerkrachtiger de uitdagingen van de sector kunnen aanpakken. Doorheen de rijke geschiedenis van Boerenbond, werden meerdere bedrijven opgericht met als doel kwalitatieve en noodzakelijke diensten en producten te leveren aan de land- en tuinbouw. Hoewel deze bedrijven marktconform tewerk gaan, hebben zij vanuit een coöperatieve spirit nooit het belang van hun belangrijkste stakeholder, de boer en tuinder, uit het oog verloren. Op vandaag worden deze strategisch belangrijke bedrijven gegroepeerd onder de holding M.R.B.B.

Binnen M.R.B.B. werd in 2007 Agri Investment Fund (AIF) opgericht met de specifieke opdracht te investeren in ondernemingen die een toegevoegde waarde kunnen bieden aan de land- en tuinbouw in Vlaanderen en Duitstalig België. Deze opdracht van AIF is complementair aan enerzijds de activiteiten van Boerenbond en anderzijds die van de andere strategische bedrijven binnen de holding M.R.B.B.

Op vandaag is de opdracht van AIF belangrijker dan ooit. De land- en tuinbouw zit gewrongen tussen enerzijds een alsmaar groeiende globale nood aan voeding en anderzijds een zo mogelijk nog sterker groeiende nood aan oplossingen die de milieu-impact van sector verminderen. De aantrekkelijkheid en de rendabiliteit van de landbouwsector staan bovendien zwaar onder druk. Door te investeren in innovatie wil AIF aan de land- en tuinbouw hiervoor de nodige oplossingen helpen aanbieden.

IMG_0940
©AVBS
Boerenbond is gegroeid vanuit een coöperatief gedachtengoed. Bij AIF zetten we deze traditie verder en zetten we graag in op sterke en doorgedreven partnerships. Zo brengen we zoveel mogelijke competenties bijeen, bouwen we de nodige bruggen en kijken we er op toe dat de vruchten eerlijk verdeeld worden.

Ons partnernetwerk

acerta

Als fullservice hr-dienstengroep ondersteunt Acerta ondernemers in elke fase van hun groeiproces.

logo_arvesta
Arvesta is de grootste Belgische full-service partner voor boer en tuinder met een sterk internationaal netwerk dat blijft groeien.
Biotope by VIB logo Licht VOL

Biotope, gehost door VIB, is een incubatorprogramma voor start-ups met innovatieve en impactvolle ideeën in de agro- en voedingsbiotechnologie.

boerenbond

Boerenbond is de beroepsorganisatie van én voor elke boer, tuinder en groenvoorziener in Vlaanderen en Oost-België.

SBB begeleidt ondernemingen, vrije beroepen en organisaties in social profit in het realiseren van hun doelstellingen waarbij het elke stap van het ondernemerschap mee vorm geeft.

Projectaanvraag indienen?​

Heb je zelf een project waarvoor je investeerders zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen, we kijken graag met je mee of en hoe we kunnen helpen!