Investeren voor een positieve impact

AIF hanteert bij zijn investeringen ESG-criteria die op termijn kunnen bijdragen aan de SDG-doelen omschreven door de Verenigde Naties. Zo investeert AIF in bedrijven die disruptieve oplossingen ontwikkelen die actief bijdragen aan een meer duurzame land- en tuinbouw.

Wij zijn van mening dat duurzaamheid inhoudt dat de impact op het milieu wordt verminderd, maar dat tegelijkertijd de broodnodige productie wordt gegarandeerd. We investeren voor een sterkere land- en tuinbouw van de toekomst, zodat boeren en tuinders veilig en kwalitatief voedsel kunnen leveren tegen eerlijke prijzen en hiermee ook een eerlijk en stabiel inkomen kunnen verdienen.

Onder andere volgende ESG-doelstellingen worden op vandaag reeds beoogd via gerealiseerde investeringen:

ESG1_NL

Environment - milieu​

 • Verminderen/vermijden van het gebruik van (chemische) meststoffen en bestrijdingsmiddelen
 • Verlaging van de uitstoot van de veehouderij (meer vleesproductie bij een gelijk aantal dieren en een lagere uitstoot per dier)
 • Verhoging van het lokale aanbod aan teelten met hoog eiwitgehalte voor menselijke consumptie (plantaardige alternatieven voor vlees en zuivel)
 • Nevenstromen uit de land- en tuinbouw zoveel als mogelijke valoriseren
 • Voldoende alternatieve eiwitbronnen voorzien om overbevissing tegen te gaan
 • Een diverse en hoogrendabele lokale land- en tuinbouw om minder duurzame import te vermijden

Social - maatschappij

 • Versterken van de voedselvoorziening: blijvend voorzien van voldoende, kwalitatief en eerlijk geprijsd voedsel
 • Verhogen van het dierenwelzijn en bestrijden van overdracht op mensen door betere ziektebestrijding bij dieren
 • Verlaging van het antibioticagebruik in de veeteelt om resistentie tegen te gaan
 • Ontwikkelen van sterkere gewassen (bijv. verbetering ziekte- en droogteresistentie) die minder afhankelijk zijn van wijzigende (extreme) omstandigheden
 • Voorzien van een aangename leefomgeving (bijv. via de ontwikkeling van agrarische gebieden of dankzij een aanbod in siergewassen)
 • Versterken van het verdienmodel van de land- en tuinbouw (eerlijk inkomen)
ESG2_NL
ESG3_NL

Governance - bestuur

 • Goed bestuur bij de bedrijven, rekening houdend met alle stakeholders
 • Geen (puur fiscaal geïnspireerde of andere) constructies
 • Respect voor de wetgeving en voor regulatoire evoluties
De impact van de land- en tuinbouw op het milieu moet naar beneden. Tegelijkertijd blijft dit een strategisch belangrijke sector die moet voorzien in voldoende en gevarieerde productie. AIF investeert in innovatie die aan beide aspecten kan bijdragen en die dus een duurzame toekomst geeft aan de land- en tuinbouw.