Activiteitenrapport AIF 2023

template afbeelding

AIF investeerde in 2023 voor een totaal van 8,4 miljoen euro in beloftevolle ondernemingen die nieuwe en duurzame oplossingen ontwikkelen ten gunste van de land- en tuinbouw in België en daarbuiten.

AIF investeerde in 2023 voor een totaal bedrag van 8,4 miljoen euro, allemaal binnen haar bestaande portfolio bedrijven. Er werden geen noemenswaardige exits gerealiseerd. Het netto-resultaat van het boekjaar van -1,4 miljoen euro is een gevolg van de interne kostenstructuur en een (tijdelijke) herwaardering van een beursgenoteerde belegging, maar reflecteert de gunstige ontwikkelingen binnen de investeringsportefeuille niet. Enkel bij exits, wat door AIF als lange termijn investeerder niet actief wordt nagestreefd, kunnen meerwaarden boekhoudkundig worden gerealiseerd.

Dankzij bijkomende kapitaalinbrengen doorheen 2023 voor een totaal bedrag van 15 miljoen euro vanuit de 100% aandeelhouder M.R.B.B. en rekening houdend met de opgebouwde reserves en het resultaat van het boekjaar, beschikt AIF eind 2023 over een eigen vermogen van 61,1 miljoen euro. Hiervan is 49,1 miljoen euro effectief geïnvesteerd in 9 portfolio bedrijven. Daarenboven heeft AIF voor 12,7 miljoen euro aan openstaande (conditionele) commitments voor bijkomende investeringen binnen de bestaande portefeuille.

Moeilijk jaar voor agro-tech

2023 was ontegensprekelijk een moeilijker jaar voor agro-tech. De hogere inflatie en rentevoeten betekenden het einde van het tijdperk van gratis geld. Dit resulteerde in meer risico-aversie, waarbij kapitaal wegtrok naar andere asset klassen. Impact investeerders zorgen wel voor een belangrijke input aan nieuw kapitaal, maar we zien een eerder selectieve toewijzing met een duidelijke voorkeur voor bedrijven met een relatief snellere route-to-market en een ‘gemakkelijker’ ESG verhaal (bijv. biostimulanten, plant based proteins, etc.). Daarentegen kennen bedrijven met een lange route-to-market, meestal omwille van ellelange regulatoire processen (bijv. totaal nieuwe biocontroleproducten), alsook projecten met een ‘moeilijker’ ESG verhaal (bijv. animal health oplossingen met positieve impact voor de veeteelt), beduidend meer moeilijkheden om het nodige kapitaal op te halen. AIF daarentegen investeert doorheen deze cycli en over álle domeinen heen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de land- en tuinbouw.

Extra investeringen

Concreet investeerde AIF in 2023 bijkomend in verschillende van haar bestaande participaties. Er werd 5 miljoen euro geïnvesteerd in Biotalys, dat nieuwe biologische beschermingsmiddelen voor planten ontwikkelt op basis van antibodies van lama’s (een technologie die ook reeds zeer succesvol wordt toegepast binnen de humane geneeskunde). Met Animab heeft AIF trouwens een andere participatie die dezelfde onderliggende technologie gebruikt voor toepassingen tegen maag-darm (of gastro-intestinale) infecties bij nutsdieren. Daarnaast investeerde AIF 2,3 miljoen euro bijkomend in Aphea.Bio, dat nieuwe biostimulanten en biocontrolemiddelen voor gewassen ontwikkelt op basis van microbiële organismen. Met een bijkomende investering van 527 duizend euro ondersteunde AIF de verdere verbetering van eiwitgewassen door Protealis, een belangrijke doelstelling ter ondersteuning van de eiwittransitie (van dier- naar plant-gebaseerde eiwitten). Ondertussen blijft AIF ook belang hechten aan een meer duurzame vleesproductie, wat werd onderstreept door een bijkomende investering van 323 duizend euro in Virovet, dat nieuwe antivirale middelen en vaccins ontwikkelt voor nutsdieren. Met het oog op een verdere stimulering van innovatieve oplossingen voor de landbouw investeert AIF ook in Biotope Ventures, een start-up studio in de schoot van de VIB, waarvoor additioneel 250 duizend euro werd bijgedragen.

Onverminderde inzet in 2024

In 2024 zette AIF zijn investeringsactiviteiten alvast onverminderd verder. Zo werd er al voor een totaal van 3 miljoen euro aan bijkomende investeringen uitgevoerd bij Protealis, Virovet, Biotope Ventures en Animab. Door deelname aan (internationale) events en veelvuldige andere contacten binnen relevante netwerken blijft AIF actief zoeken naar nieuwe opportuniteiten in België en de omringende landen.

Als evergreen investeringsfonds blijft AIF dan ook investeren voor de lange termijn dankzij de steun van aandeelhouder M.R.B.B. met als onverminderde ambitie een sterkere en meer duurzame land- en tuinbouw, en dit met speciale aandacht voor positieve impact, niet alleen voor het milieu, maar evenzeer voor de boer.

AIF jaarrekening 2023