ViroVet

Vaccins sneller en kostenefficiënter ontwikkelen

ViroVet is een pionier in het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve vaccins op basis van een uniek gepatenteerd technologieplatform. Dit technologieplatform heeft het potentieel om vaccins sneller en kostefficiënter te produceren. Naast vaccins ontwikkelt ViroVet ook snelwerkende antivirale geneesmiddelen die essentieel zijn voor de effectieve controle en behandeling van aandoeningen van de bovenste luchtwegaandoeningen bij runderen en varkens. Hierdoor kunnen secundaire bacteriële infecties gereduceerd worden en kan aldus het bijhorende gebruik van antibiotica verminderd worden.

Inzetten op een betere ziektebestrijding bij nutsdieren

Een groeiende wereldbevolking, een intensieve veehouderij, de globalisering en de klimaatverandering leiden tot een steeds groter risico op virale ziekten, die zich snel kunnen verspreiden over de hele wereld. Deze aandoeningen hebben niet alleen een impact op het welzijn van dieren en op de economie, maar houden ook een risico in voor de voedselvoorziening en –veiligheid. Daarenboven zijn sommige van deze virale ziekten overdraagbaar op de mens. ViroVet draagt daarom niet alleen bij aan een verbetering van de dierengezondheid en aan een efficiëntere en dus duurzamere dierlijke productie, maar helpt ook de wereldwijde menselijke gezondheid te beschermen.

Virovet2