Aphea.Bio

Superieure micro-organismen voor duurzame landbouw

Aphea.Bio wil op basis van in de natuur voorkomende micro-organismen duurzame biologische oplossingen ontwikkelen om de opbrengst van gewassen te verhogen en ze beter te beschermen tegen bepaalde schimmelziektes, insecten en onkruiden, als alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast richt het bedrijf zich ook op het ontwikkelen van micro-organismen die de groei van gewassen stimuleren door de opname van nutriënten uit de bodem te bevorderen, waardoor bij een lagere bemesting toch een hogere voedselproductie per hectare kan bekomen worden.

Perspectief voor de landbouwer

Aphea.Bio heeft als missie om landbouwers innovatieve en duurzame oplossingen te bieden om het gebruik van kunstmest en pesticiden te verminderen. Het bedrijf zet zich daarom volledig in om bij te dragen aan de ambities om in 2030 minimaal 20% minder kunstmest te gebruiken en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te halveren, zoals uiteengezet in de Farm-to -Fork-strategie, een hoeksteen van de Europese Green Deal. Aphea.Bio is bijkomend onderscheidend door te focussen op producten die aan lagere kost kunnen geproduceerd worden en daardoor uitermate geschikt zijn voor de grote volumegewassen zoals tarwe en maïs.