Iscal Sugar

Iscal

Belgische suiker

Iscal Sugar is een lokale producent van witte suiker uit bieten. Dankzij de lokale teelt van suikerbieten en de lokale productie en verkoop van suiker, voornamelijk aan Belgische industriële partijen, wordt het transport en de bijhorende uitstoot tot een minimum beperkt, en wordt lokale werkgelegenheid gecreëerd. Voor de suikerproductie zet Iscal bovendien zwaar in op investeringen in hernieuwbare energie en op een zo energie-efficiënt mogelijk productieproces met energieterugwinning.