Biotope

Van lancering naar levensvatbare business

Biotope is een nieuw incubatorprogramma voor agrifood biotech-startups die het leven van mensen willen beïnvloeden door middel van innovatie. De incubator is een initiatief van VIB, een van ’s werelds belangrijkste onderzoeksinstituten en de drijvende kracht achter het levendige Vlaamse life sciences-ecosysteem. Biotope helpt teams hun zakelijke vaardigheden en technologie te versterken en ideeën om te zetten in bedrijven die klaar zijn voor startfinanciering. Biotope helpt startups wortel te schieten en te groeien in een bloeiend biotech-ecosysteem.